SREK

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

templom_latkepIsten hozta a Solymári Református Egyházközségben!

Gyülekezetünk Budapesttől észak-nyugatra a pilisi hegyek között található, és a környékbeli települések lakosságához hasonlóan igen változatos összetételű. Különböző hagyományokból táplálkozó, de egy hitben élő közösség vagyunk, ahogy azt vezéreszménk is kifejezi:

Isten felnőtt gyermekeiként szeretnénk alakítani kapcsolatunkat Istennel, önmagunkkal, egymással és a világgal.

Húsvét után

Húsvét után

 

"Ha nincsen Isten,

akkor sem tehet meg bármit az ember.

Őrizője felebaraátjának,

és nem szabad felebarátját elszomorítania

azt mesélve, hogy nincsen Isten." (Czeslaw Milosz: Ha)

 

tamas.jpg

 

"Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor

megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: „Láttuk az Urat.” Ő azonban ezt

mondta nekik: „Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a

szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.” Jn:20:24-25

 

Húsvét

Húsvéti Istentisztelek:

 

Vasárnap: 10-óra Úrvacsora

 

Hétfő: 10-óra evangélikusokkal közösen 

 

Úrvacsora

 alt

 1Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik

Mária, hogy megnézzék a sírt. 2És íme, nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a

mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. 3Tekintete olyan volt, mint a

villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. 4Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és

szinte holtra váltak. 5Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: „Ti ne féljetek!

Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 6Nincsen itt, mert feltámadt, amint

megmondta.

Mt. 28:1-6a

 alt

 

"A történelem viharában egyértelműbben lepleződnek le az emberi természet gyengéi,

mint a csendes idők nyugodt folyásában. Valamilyen hirtelen jövő veszély vagy adódó

esély az emberek túlnyomó többségénél leleplezi cselekvésük ösztönös motivációit: a

félelmet, a kapzsiságot, az önállóság hiányát, a brutalitást.

 

A zsarnok embermegvető könnyen kihasználja ilyenkor az emberi szív gyarlóságát,

amikor ezt hizlalva felcseréli a fogalmakat: a félelmet felelősségnek nevezi, a

kapzsiságot talpraesettségnek, az önállótlanságot szolidaritásnak, a brutalitást

uralkodásnak.

 

Az emberi gyengeséggel való pimasz visszaélésnek köszönhetően az aljasság folyton

újjászületik is szaporodik. Az emberszeretet legszentebb  álarca alatt a legaljasabb

embermegvetés folytatja a maga sötét üzelmeit.

 

Minél aljasabb az aljas, annál készségesebb és hajlékonyabb eszköz lesz a zsarnok

kezében. Az igazak kis csapatát sáral dobálják. Bátorságukat zendülésnek bélyegzik,

fegyelmüket farizeizmusnak, jellemességüket önkénynek, nemességüket gőgnek.

 

A zsarnok ember megvető szemében a népszerűség a legmagasabb fokú emberszeretet

jele; minden emberrel szembeni  titkos és mélységes bizalmatlanságát a valódi

közösség életéből lopott szavakkal palástolja.

 

 Miközben a tömeg előtt azzal kérkedik, hogy ő maga is egy közülük, utálatos hiúságból

magát dicsőíti, és megveti az egyén jogait. Ostobának tartja az embereket, és valóban

azzá is válnak, gyengének tartja őket, és gyengékké válnak, bűnözőknek, és azzá is

lesznek."

 

Dietrich Bonhoeffer

 

Szólaljunk meg! Az irgalmasság bátorsága.

"Tudjuk, hogy a menekültkérdés egy nagyon összetett probléma, amit csak összefogással és nemzetek közötti együttműködéssel kell és lehet megoldani, annál is inkább, mert ha a múlt történelmi és gazdasági összefüggéseit vizsgáljuk, a jelenlegi humanitárius katasztrófa kialakulásában közös az európai nemzetek felelőssége is. Mindeközben a magyar társadalmat megosztó, félelmet keltő népszavazási kampányból táplálkozó gyűlölet sokáig be nem gyógyuló sebeket ejt, melyeket kerítések és falak árnyékában is hordoznunk kell majd: ha a menekültek már nem lesznek velünk, a felszított megosztottság és gyűlölet új célpontokat fog keresni és találni." 

Olvasható abban a petícióban, amit néhány keresztény testvérünk indított útjára. A lenti linken lehet megnyítni és elovasni a teljes szöveget.

 

Storm on the Seahttp://www.peticiok.com/szolaljunk_meg_az_irgalmassag_batorsaga

 

Beszélgetés Visky Andrással

Az öncenzúránál nincsen veszélyesebb képződmény az ember lelkében, mert az tulajdonképpen – nem szeretném, ha blaszfémnek hangzana – a lélek közvetlenségének a kontrollja. Magát a közvetlenséget kontrolláljuk, a megjelenést, a megmutatkozást, az epifániát. A Szentírás tele van ilyen szövegekkel, melyek nagy eseményei a kinyilatkoztatás történetének. Az pedig még nem zárult le.

 

http://www.parokia.hu/v/a-szo-ami-kimond-engem/

 

 

 

Kérve kérlek, testvéreim,

 maradjatok hűek a földhöz, és ne higgyetek azoknak, akik földöntúli reménységgel kecsegtetnek benneteket! 

További meglepetések a 2016. május 8-ai prédikációban!

 

Ferenc a botrányos

http://kotoszo.blog.hu/2016/08/15/ferenc_a_botranyos

Nem az a botrányos, ha valaki végre megszólal és cselekszik, hanem az, hogy eddig hallgattunk és eddig ültünk tétlenül és tettünk úgy, mintha semmi közünk nem lenne a világhoz, amiben élünk. Mintha Jézus nem ebbe a világba jött volna el.  

 alt

 

30 évvel ezelőtt

–  1986. április 4-én kezdték el bontani a solymári református imaházat, az Istentiszteleteknek addig helyet adó vályogépületet.

A korábban borbélyműhelyként szolgáló ingatlant a solymári reformátusoknak Tildy Zoltán köztársasági elnök közbenjárására utalták ki 1947-ben.

 

A bontással kezdődött el a Solymári református templom építése, melyhez hosszú út vezetett.[1]

Bővebben...
 

Pásztor Antal köszöntése

Nehéz helyzetben vagyok. Húsz évről kéne 5 percben beszélnem, gyülekezetünk történetének 2/3-ról, egy ember, egy vezető munkájának 20 évéről.

Mióta 1996-ban Pásztor Antalt és családját a solymári reformátusok meghívták a gyülekezetbe igen sok minden történt velük és velünk egyaránt. Ez abból is látszik, hogy az akkortájt született lányok mára felnőttek, egyetemre járnak.

Bővebben...
 

Bibliodráma

Bibliodráma

ApCsel nagyobb koeder

Apostolok Cselekedetei könyv történetei alapján

  • Krisztus közössége a történelemben.
  • Kik vagyunk?
  • Milyenek vagyunk valójában?
  • Merre tartunk?
  • Konfliktusok, küzdelmek, találkozások, hit és kétely.
  • Közös és egyéni utak, Akkor és Most.

Szeretettel hívunk Bibliodráma alkalmainkra!

Bővebben...
 


Istentiszteletek

Vasárnap 10:00-kor
Közben gyermekistentisztelet

Cím:Solymár
József Attila u.52
E-mail:info@srek.hu


Támogatás

Önfenntartók vagyunk,
támogatását előre is köszönjük!

Bankszámlaszámunk (Unicredit Bank):
Solymári Református Egyházközség
10918001-00000072-80350001


1% Felajánlás

Solymári Kölcsey Ferenc Alapítvány
Adószám:18681512-1-13

Bankszámlaszám(OTP):
11742537-20000026

Belépés